Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Придружаващ документ към ДОКЛАДА НА КОМИСИЯТА съгласно член 18 на Рамково решение на Съвета от 15 март 2001 година относно правното положение в наказателното производство на жертвите от престъпления (2001/220/ПВР)
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Accompanying document to the COMMISSION'S REPORT based on article 18 of the Council Framework Decision of 15 March 2001 on standing of victims in criminal proceedings
Дата на документа: 20/04/2009
№ на документ: SEC(2009) 476
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Правосъдие, свобода и сигурност
Kомисии
Връзки
Текстове