Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО) № 1717/2006 за установяване на инструмент за стабилност
Заглавие на английски: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EC) No 1717/2006 establishing an Instrument for Stability
Дата на документа: 21/04/2009
№ на документ: COM(2009) 195
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Външни отношения
Kомисии
Връзки
Текстове