Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО) № 1934/2006 относно създаването на финансов инструмент за сътрудничество с индустриализирани и други страни и територии с висок доход
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EC) No 1934/2006 establishing a financing instrument for cooperation with industrialised and other high-income countries and territories
Дата на документа: 21/04/2009
№ на документ: COM(2009) 197
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Външни отношения
Kомисии
Връзки
Текстове