Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ЗЕЛЕНА КНИГА ЗА ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 44/2001 НА СЪВЕТА ОТНОСНО КОМПЕТЕНТНОСТТА, ПРИЗНАВАНЕТО И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СЪДЕБНИ РЕШЕНИЯ ПО ГРАЖДАНСКИ И ТЪРГОВСКИ ДЕЛА
Заглавие на английски: GREEN PAPER ON THE REVIEW OF COUNCIL REGULATION (EC) No 44/2001 ON JURISDICTION AND THE RECOGNITION AND ENFORCEMENT OF JUDGMENTS IN CIVIL AND COMMERCIAL MATTERS
Дата на документа: 21/04/2009
№ на документ: COM(2009) 175
Вид документ: Зелена книга
Автор: Европейска комисия
Област
  • Правосъдие, свобода и сигурност
Kомисии
Връзки
Текстове