Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО) № 1905/2006 за създаване на финансов инструмент за сътрудничество за развитие и за изменение на Регламент(ЕО) № 1889/2006 за установяване на финансов инструмент за насърчаване на демокрацията и правата на човека по света
Заглавие на английски: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EC) No 1905/2006 establishing a financing instrument for development cooperation and Regulation (EC) No 1889/2006 on establishing a financing instrument for the promotion of democracy and human rights worldwide
Дата на документа: 21/04/2009
№ на документ: COM(2009) 194
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Външни отношения
Kомисии
Връзки
Текстове