Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Доклад относно оценката на приложението на финансовите инструменти за външни дейности, придружаващ СЪОБЩЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА - Средносрочен преглед на финансовите инструменти за външни действия
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Report evaluating the implementation of the financial instruments for external actions - Accompanying the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Mid-term review of the financial instruments for external actions
Дата на документа: 21/04/2009
№ на документ: SEC(2009) 530
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Външни отношения
Kомисии
Връзки
Текстове