Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за създаване на многогодишен план за западния запас от атлантически сафрид и за риболова, насочен към този запас
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL REGULATION establishing a multi-annual plan for the western stock of Atlantic horse mackerel and the fisheries exploiting that stock
Дата на документа: 21/04/2009
№ на документ: COM(2009) 189
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Рибарство и морско дело
Kомисии
Връзки
Текстове