Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА относно изпълнението на програма EDICOM II - Май 2009 г.
Заглавие на английски: Commission staff working paper - FINAL REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF THE EDICOM II PROGRAMME - May 2008
Дата на документа: 23/04/2009
№ на документ: SEC(2009) 527
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Статистика
Kомисии
Връзки
Текстове