Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за определяне на общите правила за отпускане на финансова помощ от Общността в областта на трансевропейските мрежи
Заглавие на английски: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL laying down general rules for the granting of Community financial aid in the field of trans-European networks
Дата на документа: 28/04/2009
№ на документ: COM(2009) 113
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Транспорт
  • Енергетика
Kомисии
Връзки
Текстове