Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА за някои ключови аспекти на Директива 2003/41/EО относно дейностите и надзора на институциите за професионално пенсионно осигуряване (директива относно ИППО)
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION On some key aspects concerning Directive 2003/41/EC on the activities and supervision of institutions for occupational retirement provision (IORP Directive)
Дата на документа: 30/04/2009
№ на документ: COM(2009) 203
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Вътрешен пазар и услуги
Kомисии
Връзки
Текстове