Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Справяне с последиците от застаряването на населението в ЕС (Доклад от 2009 г. за застаряването на населението)
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Dealing with the impact of an ageing population in the EU (2009 Ageing Report)
Дата на документа: 21/04/2009
№ на документ: COM(2009) 180
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Икономически и финансови въпроси
  • Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности
Kомисии
Връзки
Текстове