Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Придружаващ документ към СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА относно пакетите инвестиционни продукти на дребно - ОБОБЩЕНИЕ НА ДОКЛАДА ЗА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ОТНОСНО ПАКЕТИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОДУКТИ НА ДРЕБНО
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - PACKAGED RETAIL INVESTMENT PRODUCTS - EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT REPORT
Дата на документа: 30/04/2009
№ на документ: SEC(2009) 557
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Вътрешен пазар и услуги
Kомисии
Връзки
Текстове