Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО) № 247 / 2006 за определяне на специфични мерки за селското стопанство в най-отдалечените райони на Съюза
Заглавие на английски: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО) № 247 / 2006 за определяне на специфични мерки за селското стопанство в най-отдалечените райони на Съюза
Дата на документа: 02/10/2009
№ на документ: COM(2009) 510
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Земеделие и развитие на селските райони
Kомисии
Връзки
Текстове