Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Стара оценка на отчета - Макрофинансова помощ за Сърбия, Придружаващ документа към Предложението на РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за предоставяне на макрофинансова помощ на Сърбия - {COM(2009) 513 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Ex ante evaluation statement - Macro-financial assistance to Serbia Accompanying document to the Proposal for a COUNCIL DECISION providing macro-financial assistance to Serbia - {COM(2009) 513 final}
Дата на документа: 08/10/2009
№ на документ: SEC(2009) 1311
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Икономически и финансови въпроси
Kомисии
Връзки
Текстове