Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ПРЕПОРЪКА НА КОМИСИЯТА от 9.10.2009 година за мобилизиране на информационните и комуникационни технологии за улесняване на прехода към енергийно ефективна икономика с ниска въглеродна интензивност - {SEC(2009) 1315}{SEC(2009) 1316}
Заглавие на английски: COMMISSION RECOMMENDATION of 9.10.2009 on mobilising Information and Communications Technologies to facilitate the transition to an energy-efficient, low-carbon economy - {SEC(2009) 1315}{SEC(2009) 1316}
Дата на документа: 09/10/2009
№ на документ: C(2009) 7604
Вид документ: Препоръка
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове