Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, ПРИДРУЖАВАЩ ДОКЛАДА НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТНОСНО ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА МАКРОФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ ПРЕЗ 2008 г. - {COM (2009) 514}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT ACCOMPANYING THE REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT ON THE IMPLEMENTATION OF MACRO-FINANCIAL ASSISTANCE TO THIRD COUNTRIES IN 2008 - {COM (2009) 514}
Дата на документа: 08/10/2009
№ на документ: SEC(2009) 1279
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Икономически и финансови въпроси
Kомисии
Връзки
Текстове