Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ ОТ КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ИНСТРУМЕНТ ЗА ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА ПОМОЩ (ИПП) - МНОГОГОДИШНА ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА РАМКА ЗА ПЕРИОДА 2011—2013 г.
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT INSTRUMENT FOR PRE-ACCESSION ASSISTANCE (IPA) - MULTI-ANNUAL INDICATIVE FINANCIAL FRAMEWORK FOR 2011-2013
Дата на документа: 14/10/2009
№ на документ: COM(2009) 543
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Разширяване
Kомисии
Връзки
Текстове