Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за предоставяне на макрофинансова помощ на Армения - {SEC(2009)1324}
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION providing macro-financial assistance to Armenia - {SEC(2009)1324}
Дата на документа: 14/10/2009
№ на документ: COM(2009) 531
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Икономически и финансови въпроси
Kомисии
Връзки
Текстове