Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Стара оценка на Макрофинансова помощ на Армения - {COM(2009) 531 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Ex ante evaluation statement - Macro-financial Assistance to Armenia - {COM(2009) 531 final}
Дата на документа: 14/10/2009
№ на документ: SEC(2009) 1324
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Икономически и финансови въпроси
Kомисии
Връзки
Текстове