Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Стара оценка относно предоставяне на макрофинансова помощ на Грузия, Придружаващ документа към Предложението за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за предоставяне на макрофинансова помощ на Грузия - COM(2009) 523 final
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Ex ante evaluation statement Macro-financial assistance to Georgia Accompanying document to the Proposal for a Council decision providing macro-financial assistance to Georgia - COM(2009) 523 final
Дата на документа: 16/10/2009
№ на документ: SEC(2009) 1310
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Икономически и финансови въпроси
Kомисии
Връзки
Текстове