Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Към интегриране на морското наблюдение: Обща среда за обмен на информация за морската област на ЕС - {SEC(2009) 1341}
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Towards the integration of maritime surveillance:A common information sharing environment for the EU maritime domain - {SEC(2009) 1341}
Дата на документа: 15/10/2009
№ на документ: COM(2009) 538
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Рибарство и морско дело
Kомисии
Връзки
Текстове