Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ относно последващите мерки към решенията за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2007 г. (обобщение) – резолюции на Европейския парламент, съставени съгласно член 276, параграф 3 от Договора за ЕО и член 180б от Договора за Евратом, член 147 от Финансовия регламент и член 119, параграф 5 от Финансовия регламент за ЕФР - {SEC(2009)1427}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT on the follow-up to 2007 Discharge Decisions (Summary) - European Parliament Resolutions drafted pursuant to Article 276(3) of the EC Treaty and Article 180b of the Euratom Treaty, Article 147 of the Financial Regulation and Article 119(5) of the EDF Financial Regulation - {SEC(2009)1427}
Дата на документа: 16/10/2009
№ на документ: COM(2009) 526
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Бюджет
Kомисии
Връзки
Текстове