Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключването от името на Европейската общност на Споразумението за научно и техническо сътрудничество между Европейската общност и правителството на Фарьорските острови, асоцииращо Фарьорските острови към Седмата рамкова програма на Европейската общност за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007—2013 г.)
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion on behalf of the European Community of the Agreement between the European Community and the Government of the Faroes on scientific and technological cooperation, associating the Faroe Islands to the European Community's Seventh Framework Programme for Research, Technological Development and Demonstration Activities (2007-2013).
Дата на документа: 22/10/2009
№ на документ: COM(2009) 566
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Изследвания
Kомисии
Връзки
Текстове