Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Доклад за устойчивостта, придружаващ СЪОБЩЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Дългосрочна устойчивост на публичните финанси за възстановяваща се икономика - {COM(2009) 545 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Sustainability Report 2009 accompanying the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Sustainability of public finances for a recovering economy - {COM(2009) 545 final}
Дата на документа: 14/10/2009
№ на документ: SEC(2009) 1354
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Икономически и финансови въпроси
Kомисии
Връзки
Текстове