Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА - Годишен доклад за дейностите на Европейския съюз в областта на научните изследвания и технологичното развитие през 2008 година - {SEC(2009)1380}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION - Annual Report on research and technological development activities of the European Union in 2008 - {SEC(2009)1380}
Дата на документа: 22/10/2009
№ на документ: COM(2009) 558
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Изследвания
Kомисии
Връзки
Текстове