Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ, СЪДА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ И ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА - Рамка на ЕС за трансгранично управление на кризи в банковия сектор - {SEC(2009) 1389}{SEC(2009) 1390}{SEC(2009) 1407}
Заглавие на английски: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ, СЪДА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ И ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА - Рамка на ЕС за трансгранично управление на кризи в банковия сектор - {SEC(2009) 1389}{SEC(2009) 1390}{SEC(2009) 1407}
Дата на документа: 20/10/2009
№ на документ: COM(2009) 561
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Вътрешен пазар и услуги
Kомисии
Връзки
Текстове