Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - 27-ми годишен доклад относно антидъмпинговите, антисубсидийните и защитните мерки на Общността (2008 г.) - [SEC(2009)1413
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT - 27th annual report on the community's anti-dumping, anti-subsidy and safeguard activities (2008) - [SEC(2009)1413]
Дата на документа: 26/10/2009
№ на документ: COM(2009) 573
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Търговия
Kомисии
Връзки
Текстове