Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Програма „Козлодуй“ - стара оценка, ридружаваща документа към Предложението за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА относно финансова помощ от Общността за извеждане от експлоатация на блокове 1–4 на АЕЦ „Козлодуй“ - {COM(2009) 581 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - “Kozloduy Programme” - Ex Ante Evaluation Accompanying document to the Proposal for a COUNCIL REGULATION on Community financial assistance with respect to the decommissioning of Units 1 to 4 of the Kozloduy nuclear power plant in Bulgaria - {COM(2009) 581 final}
Дата на документа: 27/10/2009
№ на документ: SEC(2009) 1431
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Енергетика
Kомисии
Връзки
Текстове