Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно минимални норми относно процедурата за предоставяне или отнемане на международна закрила в държавите-членки - {SEC(2009) 1376}{SEC(2009) 1377}
Заглавие на английски: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on minimum standards on procedures in Member States for granting and withdrawing international protection - {SEC(2009) 1376}{SEC(2009) 1377}
Дата на документа: 21/10/2009
№ на документ: COM(2009) 554
Вид документ: Предложение за директива
Автор: Европейска комисия
Област
  • Правосъдие, свобода и сигурност
Kомисии
Връзки
Текстове