Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за установяване на позицията, която да бъде приета от името на Европейската общност във връзка с предложенията за изменение на приложения II и III към Протокола относно специално защитените територии и биологичното разнообразие в Средиземноморието (Протокол SPA/BD) към Конвенцията за защита на морската среда и на крайбрежните райони в Средиземноморието (Конвенцията от Барселона) на шестнадесетата среща на договарящите страни
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION establishing the position to be adopted on behalf of the European Community with regard to proposals for amending Annexes II and III to the Protocol concerning Specially Protected Areas and Biological Diversity in the Mediterranean (SPA/BD Protocol) of the Convention for the Protection of the Marine Environment and the Coastal Region of the Mediterranean (Barcelona Convention) at the sixteenth meeting of the Contracting Parties
Дата на документа: 26/10/2009
№ на документ: COM(2009) 585
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Околна среда
Kомисии
Връзки
Текстове