Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за подписване на споразумение между Европейската общност и Канада за безопасност на гражданското въздухоплаване - Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключване на споразумение между Европейската общност и Канада за безопасност на гражданското въздухоплаване
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the signature of an Agreement between the European Community and Canada on civil aviation safety - Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of an Agreement between the European Community and Canada on civil aviation safety
Дата на документа: 22/10/2009
№ на документ: COM(2008) 615
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Транспорт
Kомисии
Връзки
Текстове