Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно участието на Общността в съвместна научноизследователска и развойна програма за Балтийско море (BONUS-169), предприета от няколко държави-членки - SEC(2009)1476 SEC(2009)1475
Заглавие на английски: Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the participation by the Community in a Joint Baltic Sea Research and Development Programme (BONUS-169) undertaken by several Member States - SEC(2009)1476 SEC(2009)1475
Дата на документа: 29/10/2009
№ на документ: COM(2009) 610
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Изследвания
Kомисии
Връзки
Текстове