Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ ОТ КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪВЕТ ПО НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ — ОТГОВОР НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ НА СВЕТОВНО НИВО
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT THE EUROPEAN RESEARCH COUNCIL - MEETING THE CHALLENGE OF WORLD CLASS EXCELLENCE
Дата на документа: 22/10/2009
№ на документ: COM(2009) 552
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Изследвания
Kомисии
Връзки
Текстове