Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно разследването и предотвратяването на произшествия и инциденти в гражданското въздухоплаване - SEC(2009)1478 SEC(2009)1477
Заглавие на английски: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on investigation and prevention of accidents and incidents in civil aviation - {SEC(2009) 1477}{SEC(2009) 1478}
Дата на документа: 29/10/2009
№ на документ: COM(2009) 611
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Транспорт
Kомисии
Връзки
Текстове