Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, придружаващ Предложението за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно разследването и предотвратяването на произшествия и инциденти в гражданското въздухоплаване - ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО - {COM(2009) 611 final}{SEC(2009) 1478}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT accompanying the Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on investigation and prevention of accidents and incidents in civil aviation - IMPACT ASSESSMENT - {COM(2009) 611 final}{SEC(2009) 1478}
Дата на документа: 29/10/2009
№ на документ: SEC(2009) 1477
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Транспорт
Kомисии
Връзки
Текстове