Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (EО) № 1085/2006 на Съвета от 17 юли 2006 г. за създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ - (ИПП)
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Council Regulation (EC) No 1085/2006 of 17 July 2006 establishing an Instrument for Pre-Accession Assistance - (IPA)
Дата на документа: 29/10/2009
№ на документ: COM(2009) 588
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Разширяване
Kомисии
Връзки
Текстове