Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ПРЕПОРЪКА НА КОМИСИЯТА от 28.10.2009 година за улесняване на освобождаването на цифровия дивидент в Европейския съюз - {SEC(2009) 1436}{SEC(2009) 1437}
Заглавие на английски: COMMISSION RECOMMENDATION of 28.10.2009 Facilitating the release of the digital dividend in the European Union - {SEC(2009) 1436}{SEC(2009) 1437}
Дата на документа: 28/10/2009
№ на документ: C(2009) 8287
Вид документ: Препоръка
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове