Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за предоставяне на право на Франция да прилага диференцирано ниво на данъчно облагане върху моторните горива съгласно член 19 от Директива 2003/96/ЕО
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION authorising France to apply differentiated levels of taxation to motor fuels under Article 19 of Directive 2003/96/EC
Дата на документа: 29/10/2009
№ на документ: COM(2009) 609
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Данъчно облагане и митнически съюз
Kомисии
Връзки
Текстове