Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Изменено предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за определяне на хармонизирани условия за пускането на пазара на строителните продукти (представена от Комисията в съответствие с член 250, параграф 2 от Договора за ЕО)
Заглавие на английски: Amended proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL laying down harmonisation conditions for the marketing on the construction products (presented by the Commission pursuant to Article 250 (2) of the EC Treaty)
Дата на документа: 20/10/2009
№ на документ: COM(2009) 579
Вид документ: Препоръка за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Предприятия и промишленост
Kомисии
Връзки
Текстове