Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Стратегия за разширяване и основни предизвикателства за 2009 - 2010 година - {SEC(2009) 1333}{SEC(2009) 1334}{SEC(2009) 1335} {SEC(2009) 1336}{SEC(2009) 1337}{SEC(2009) 1338} {SEC(2009) 1339}{SEC(2009) 1340}
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Enlargement Strategy and Main Challenges 2009-2010 - {SEC(2009) 1333}{SEC(2009) 1334}{SEC(2009) 1335} {SEC(2009) 1336}{SEC(2009) 1337}{SEC(2009) 1338} {SEC(2009) 1339}{SEC(2009) 1340}
Дата на документа: 14/10/2009
№ на документ: COM(2009) 533
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Разширяване
Kомисии
Връзки
Текстове