Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ДОКЛАД ЗА НАПРЕДЪКА НА КОСОВО ПРЕЗ 2009 ГОДИНА, придружаващ СЪОБЩЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Стратегия за разширяване и основни предизвикателства за 2009- 2010 година - {COM(2009) 533 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - KOSOVO UNDER UNSCR 1244/99 2009 PROGRESS REPORT accompanying the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Enlargement Strategy and Main Challenges 2009-2010 - {COM(2009) 533 final}
Дата на документа: 14/10/2009
№ на документ: SEC(2009) 1340
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Разширяване
Kомисии
Връзки
Текстове