Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за подписване от името на Европейската общност на Споразумението за мерки на държавния пристанищен контрол за предотвратяването, възпирането и премахването на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов (ННН риболов)
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing, on behalf of the European Community, of the Agreement on Port State measures to prevent, deter, and eliminate Illegal, Unreported and Unregulated fishing (IUU fishing)
Дата на документа: 16/10/2009
№ на документ: COM(2009) 556
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Рибарство и морско дело
Kомисии
Връзки
Текстове