Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ПИСМО ЗА ВНАСЯНЕ НА КОРЕКЦИИ № 2 В ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2010 Г. - РАЗХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛИ - Раздел III — „Комисия“
Заглавие на английски: AMENDING LETTER No 2 TO THE PRELIMINARY DRAFT BUDGET 2010 - STATEMENT OF EXPENDITURE BY SECTION -Section III – Commission
Дата на документа: 27/10/2009
№ на документ: SEC(2009) 1462
Вид документ: Писмо
Автор: Европейска комисия
Област
  • Бюджет
Kомисии
Връзки
Текстове