Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № .../... НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА от […] относно статистиката на отпадъците
Заглавие на английски: Proposal for a REGULATION (EC) No …/… OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of […] on waste statistics
Дата на документа: 14/10/2009
№ на документ: COM(2009) 535
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Статистика
Kомисии
Връзки
Текстове