Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА - 20-ТИ ГОДИШЕН ДОКЛАД ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕТО НА СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ (2008г.) - {SEC(2009)1495}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION - 20TH ANNUAL REPORT ON IMPLEMENTATION OF THE STRUCTURAL FUNDS (2008) - {SEC(2009)1495}
Дата на документа: 30/10/2009
№ на документ: COM(2009) 617
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Регионална политика
Kомисии
Връзки
Текстове