Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Анекс към: ОТЧЕТ НА КОМИСИЯТА - ГОДИШЕН ОТЧЕТ ПО ИНСТРУМЕНТА ЗА СТРУКТУРНА ПОЛИТИКА ЗА ПРЕДПРИСЪЕДИНЯВАНЕ (ИСПА), 2008 г. - {COM (2009) 590 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Annex to the: REPORT FROM THE COMMISSION - ANNUAL REPORT OF THE INSTRUMENT FOR STRUCTURAL POLICY FOR PRE-ACCESSION (ISPA) 2008 - {COM (2009) 590 final}
Дата на документа: 29/10/2009
№ на документ: SEC(2009) 1443
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Регионална политика
Kомисии
Връзки
Текстове