Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейския парламент
Форма за търсене
Ключова дума в заглавието
№ на документ:
Вид документ:
Област:
Дата на документа:
Възможности за търсене
  • Търсене в заглавията на документите - търсене по ключова дума или част от дума. Например, за да намерите документите, касаещи растителната защита, напишете "растител"
  • Търсене на документи по номер - за да търсите документ по съответен номер въведете номера или част от него
  • Разпределение на документите по видове - извеждане на всички документи от даден вид
  • Разпределение на документите по области - извеждане на всички документи от дадена област
  • Търсене по един или няколко критерия
  • Извеждане на всички постъпили в Народното събрание документи - чрез бутон "Търси", като полетата не се попълват
Последни документи
Документ Сигнатура Дата
Резолюции, приети от Европейският парламент в рамките на законодателни и незаконодателни процедури през месечната сесия от 15 до 18 юли 2019 г. D311422/19 05/09/2019
Позиции и резолюции, приети от Европейският парламент в рамките на законодателни и незаконодателни процедури през месечната сесия от 15 до 18 април 2019 г. D308332/19 11/06/2019
Позиции и резолюции, приети от Европейският парламент в рамките на законодателни и незаконодателни процедури през месечната сесия от 11 до 14 март 2019 г. D306794/19 03/05/2019
Позиции и резолюции, приети от Европейският парламент в рамките на законодателни и незаконодателни процедури през месечната сесия от 25 до 28 март 2019 г. D306736/19 02/05/2019
Позиции и резолюции, приети от Европейският парламент в рамките на законодателни и незаконодателни процедури през месечната сесия от 11 до 14 февруари 2019 г. D200662/19 27/03/2019
Позиции и резолюции, приети от Европейският парламент в рамките на законодателни и незаконодателни процедури през месечната сесия от 30 до 31 януари 2019 г. D304529/19 19/03/2019
Позиции и резолюции, приети от Европейският парламент в рамките на законодателни и незаконодателни процедури през месечната сесия от 28 до 29 ноември 2018 г. D304040/19 08/03/2019
Позиции и резолюции, приети от Европейският парламент в рамките на законодателни и незаконодателни процедури през месечната сесия от 10 до 13 декември 2018 г. D303731/18 07/03/2019
Позиции и резолюции, приети от Европейският парламент в рамките на законодателни и незаконодателни процедури през месечната сесия от 14 до 17 януари 2019 г. D303435/19 01/03/2019
Позиции и резолюции, приети от Европейският парламент в рамките на законодателни и незаконодателни процедури през месечната сесия от 12 до 15 ноември 2018 г. D303189/18 28/02/2019
Позиции и резолюции, приети от Европейският парламент в рамките на законодателни и незаконодателни процедури през месечната сесия от 22 до 25 октомври 2018 г. D320613/18 20/12/2018
Позиции и резолюции, приети от Европейският парламент в рамките на законодателни и незаконодателни процедури през месечната сесия от 1 до 4 октомври 2018 г. D318064/18 14/11/2018
Позиции и резолюции, приети от Европейският парламент в рамките на законодателни и незаконодателни процедури през месечната сесия от 10 до 13 септември 2018 г. D316422/18 16/10/2018