Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейския парламент
Информация за документ
Заглавие на документа: Позиции и резолюции, приети от Европейският парламент в рамките на законодателни и незаконодателни процедури през месечната сесия от 16 до 19 септември 2019 г.
Заглавие на английски:
Дата на документа: 14/10/2019
№ на документ: D313695/19
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейски парламент
Област
Kомисии
Връзки
Текстове