Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейския парламент
Информация за документ
Заглавие на документа: Позиции и резолюции, приети от Европейският парламент в рамките на законодателни и незаконодателни процедури през месечната сесия от 25 до 28 ноември 2019 г.
Заглавие на английски:
Дата на документа: 15/01/2020
№ на документ: D200110/20
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейски парламент
Област
Kомисии
Връзки
Текстове