Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Групи за приятелство
Група за приятелство България - Австрия
0 народни представители към дата
ВЛАДИСЛАВ ЕВГЕНИЕВ ДИМИТРОВ
ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ
РУМЕН ИВАНОВ ТАКОРОВ
СТАНКА ЛАЛЕВА ШАЙЛЕКОВА
ХРИСТО ДИМИТРОВ ХРИСТОВ
АРИФ САМИ АГУШ
БОРИС КРУМОВ ГРОЗДАНОВ
ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ИВАНОВ
ВЕНЦИСЛАВ АСЕНОВ ЛАКОВ
ВЕСЕЛИН ВЕЛКОВ ДАВИДОВ
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ
ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА МИТКОВА
ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ
ДИМИТЪР НИКОЛОВ ЛАЗАРОВ
ДОБРОСЛАВ ДИЛЯНОВ ДИМИТРОВ
ЕЛИН ЕЛИНОВ АНДРЕЕВ
ЕМЕЛ ЕТЕМ ТОШКОВА
ЕМИЛ ДИМИТРОВ КАРАНИКОЛОВ
ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
ИРЕНА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА
ЙОАНА МИЛЧЕВА КИРОВА
КАСИМ ИСМАИЛ ДАЛ
КОРМАН ЯКУБОВ ИСМАИЛОВ
КРИСТИЯНА МЕТОДИЕВА ПЕТРОВА
МИТХАТ МЕХМЕД ТАБАКОВ
МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ
НИКОЛАЙ ПЕТКОВ ПЕТКОВ
ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ ОРЕШАРСКИ
СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ
СТЕФАН ИВАНОВ ДЕДЕВ
ЧЕТИН ХЮСЕИН КАЗАК
ЯНКО АЛЕКСАНДРОВ ЯНКОВ